Dnipro Dnipropetrovsk
Oleksandr  Ivanov
Miron Markevich
Roman Zozulya
Yevhen Seleznyov
 Matheus
Nikola Kalinic
Oleksandr  Vasiliev
Yevhen Shakhov
2-1
Wednesday, August 20, 2014, 09:00am – 11:00am
  • Posts
  • Discussion
  • Photos / Videos
BETA - Give feedback